1. محسن جهان , محمد بهزاد امیری , اثر کاربرد همزمان نیتروژن، اسیدهای آلی و سوپرجاذب رطوبت بر کارآیی مصرف آب گیاه دارویی کنجد در شرایط کم آبیاری به روش تجزیه به عامل ها , کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
 2. صدیقه عباسی , محسن جهان , تأثیر کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود در شرایط مشهد )Cicer arietinum L.( , هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۲۱
 3. صدیقه عباسی , محسن جهان , تأثیر کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی بر توسعه ریشه گیاه نخود ( Cicer arietinum L. ) , سومین همایش ملی مدیریت بحران، ایمنی؛ بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۰۴
 4. دکتر محمد بهزاد امیری , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , مطالعه برخی خصوصیات کمی گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) در شرایط استفاده از اسید هیومیک، اسید فولویک و کودهای زیستی , همایش ملی پژوهش های کاربردی در کشاورزی و منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۳۰
 5. نادر مدافع بهزادی , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر رشد و اجزای عملکرد گیاه دارویی وسمه .Indigofera tinctoria L , سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۳۰
 6. مرتضی تابش , علیرضا کوچکی , محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی , تأثیر کودهای آلی و بیولوژیک بر برخی صفات گوجه‌فرنگی (Lycopersicom esculentum L.) , سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۲۲
 7. احمدرضا رضوی , محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , اثر کودهای آلی، زیستی، شمیایی و کشت مخلوط بر عدد کلروفیل متر در گیاه دارویی پنیرک (Malva sylvestris L) , اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۴
 8. محسن جهان , فریما دعائی , رضوان سهرابی رنانی , بررسی اثرات دور آبیاری، کاربرد پلیمر سوپر‌جاذب در خاک و محلول‌پاشی اسیدهیومیک برعملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز در شرایط مشهد , دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۵
 9. محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی , محمد بهزاد امیری , حمیدرضا احیایی , اثر کودهای زیستی بر کارآیی جذب و مصرف نور کنجد (Sesamum indicum) در شرایط استفاده از گیاهان پوششی خلر (Lathyrus sativus) و شبدر ایرانی (Trifolium resopinatum) , دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 10. نفیسه کمایستانی , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , فرهاد رجالی , بررسی تاثیر منابع تغذیه ای مختلف روی گناه دارویی انیسون Pimpinella anisum , دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 11. محمد بهزاد امیری , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , محسن جهان , کاربرد همزمان کودهای آلی و بیولوژیک در تولید اکولوژیک گوجه فرنگی (esculentum Lycopersicom ) , همایش منطقه ای راهکارهای تولید گیاهان زراعی و مدیریت پایدار منابع , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۱۵
 12. محسن جهان , محمد بهزاد امیری , سیدمحمدکاظم تهامی زرندی , بر همکنش اثرات گیاهان پوششی و ریزوباکتری های محرک رشد گیاه ( PGPR) بر برخی شاخص های رشدی، عملکرد محصول و تولید اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum) در یک نظام زراعی کم نهاده , همایش منطقه ای راهکارهای تولید گیاهان زراعی و مدیریت پایدار منابع , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۱۵
 13. محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی , محمد بهزاد امیری , مهسا اقحوانی شجری , سیدمحمدکاظم تهامی زرندی , جایگزینی نهاده‌های شیمیایی با کودهای آلی و بیولوژیک در شرایط استفاده از گیاهان پوششی خلر و شبدر ایرانی در کشت اکولوژیک کدو پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo L.) , همایش ملی کشاورزی پایدار , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۱۰
 14. ریحانه بیگناه , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , تأثیر کشت مخلوط گشنیز و شنبلیله بر برخی خصوصیات کمی و کیفی آنها , همایش ملی کشاورزی پایدار , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۱۰
 15. محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی , محمد بهزاد امیری , مهسا اقحوانی شجری , محمد کاظم تهامی , اثر گیاهان پوششی زمستانه خلر و شبدر ایرانی بر فعالیت باکتری‌های تحریک‌کننده‌ی رشد گیاه و میزان نیتروژن، ای‌سی و پی‌اچ خاک در کاربرد همزمان کودهای آلی در یک نظام اکولوژیک تولید کدو پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo L.) , همایش ملی کشاورزی پایدار , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۱۰
 16. محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی , محمد بهزاد امیری , محمد کاظم تهامی , اثر کودهای بیولوژیک بر تولید اسانس و برخی خصوصیات کمی ریحان (Ocimum basilicum L.) در شرایط کشت گیاهان پوششی زمستانه , همایش ملی کشاورزی پایدار , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۱۰
 17. محسن جهان , محمد بهزاد امیری , حمیدرضا احیایی , برهمکنش اثرات گیاهان پوششی (خلر و شبدر ایرانی) و کودهای زیستی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی کنجد (Sesamum indicum L.) در نظام زراعی اکولوژیک با تأکید بر عملیات خاکورزی حداقل , اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳/۰۵
 18. محسن جهان , حمیده خلیل زاده , محمد بهزاد امیری , محمد کاظم تهامی , مهسا اقحوانی شجری , ریحانه بیگناه , اثر کاربرد همزمان انواع کودهای آلی و بیولوژیک بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه دارویی کدو پوست‌کاغذی(Cucurbita pepo L.) , دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۱
 19. محسن جهان , فائزه احمدیان یزدی , فرزانه سلیمانی فرزقی , مهسا اقحوانی شجری , محمد بهزاد امیری , حمیدرضا احیایی , اثرات برخی کودهای بیولوژیک و گیاهان پوششی بر ویژگی های رشدی و عملکرد گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum) , دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۱
 20. محسن جهان , سیدمحمددانیال سالاری , جواد شباهنگ , سیدمحمدکاظم تهامی زرندی , اثرات زمان کاربرد کود دامی و استفاده از انواع کود زیستی بر ویژگی های کمی و کیفی کدو پوست کاغذی (Cucurbita pepo) , یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۵/۰۲
 21. سیدمحمدکاظم تهامی زرندی , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , تأثیر کودهای آلی بر شاخص های رشد، عملکرد و درصد اسانس بخش رویشی گیاه دارویی ریحان , یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۵/۰۲
 22. سیدمحمدکاظم تهامی زرندی , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , تأثیر کمپوست زباله شهری و برخی کودهای بیولوژیک بر عملکرد، اجزای عملکرد بذر و شاخص برداشت گیاه دارویی ریحان(Ocimum basilicum). , اولین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲/۱۹
 23. سیدمحمدکاظم تهامی زرندی , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , تأثیر برخی کودهای بیولوژیک و کمپوست زباله شهری بر عملکرد بخش رویشی و اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum , اولین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲/۱۹
 24. سیدمحمدکاظم تهامی زرندی , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , تأثیر کود های آلی بر عملکرد، اجزای عملکرد بذر و شاخص برداشت گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum) , اولین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲/۱۹
 25. محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی , سیدمحمددانیال سالاری , اثر سطوح مختلف کود دامی بر ویژگی‌های رشدی و اسانس بابونه Matricaria chamomilla L , همایش کاربرد کودهای آلی در باغبانی و کشاورزی پایدار , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲/۱۲
 26. محسن جهان , سیدمحمددانیال سالاری , حسن عاقل , معصومه آریائی , جواد شباهنگ , مطالعه برخی ویژگی‌های رشدی و کیفی گیاه دارویی کدو تخم‌پوست‌کاغذیpepo L.) (Cucurbitaدر واکنش به کود دامی و استفاده از قیم , اولین همایش منطقه‌ای کشاورزی و منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲/۰۴
 27. محسن جهان , معصومه آریایی , فرهاد رجالی , رضا قربانی , تأثیر میکوریزا و ریزوباکتری‌های تحریک‌کننده رشد گیاه بر برخی ویژگی‌های رشدی ذرت در نظام‌های زراعی رایج و اکولوژیک , اولین همایش منطقه‌ای کشاورزی و منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲/۰۴
 28. مهدی نصیری محلاتی , لیلا تبریزی راینی , الهام عزیزی , محسن جهان , ارزیابی تنوع گونه ای، کارکردی و ساختار جوامع علفهای هرز مزارع چغتدر قند استانهای مختلف کشور , دومین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱/۰۸